Szkolenie dla lidera: Metoda „Empowering People in the Workplace”

Empowering People in the Workplace (dosłownie: Wzmacnianie ludzi w miejscu pracy) to podejście do zarządzania, które skupia się na tworzeniu motywującego i wspierającego środowiska pracy, w którym pracownicy mają możliwość rozwoju, podejmowania decyzji i przejęcia odpowiedzialności. Szkolenie oparte na tej metodzie ma na celu wyposażenie liderów w umiejętności i narzędzia potrzebne do efektywnego wdrażania tej filozofii w organizacji.

Kluczowe elementy szkolenia opartego na metodzie Empowering People in the Workplace (w skrócie EPW)

Efektywna komunikacja

Szkolenie EPW skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych lidera. W tym na słuchaniu, zadawaniu pytań, wyrażaniu jasnych oczekiwań i dawaniu konstruktywnej informacji zwrotnej. Na szkoleniu pokażę Ci, jak doceniać wysiłek pracownika/członka zespołu, korygować jego zachowanie, zachęcać do znalezienia rozwiązania, wyciągnięcia wniosków. Będziesz miał także okazję do przećwiczenia tych umiejętności. Dowiesz się, jak komunikować się zgodnie z poznanymi wskazówkami, bo komunikacja jest kluczowa dla budowania zaufania i otwartości w zespole.

Delegowanie zadań

Szkolenie EPW uczy liderów umiejętności delegowania zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Delegowanie daje pracownikom poczucie zaufania i możliwość rozwijania swoich umiejętności. Aby było to możliwe warto, aby lider umiał przypisać odpowiednie zadania, zapewniając jednocześnie wsparcie i nadzór, jeśli to konieczne. Z moich dotychczasowych doświadczeń pracy z managerami wynika, że ponad 70% z nich nie potrafi skutecznie delegować zadań i najczęściej spowodowane jest to ich przekonaniami na temat niewystarczających kompetencji członków ich zespołów i ich unikatowych kompetencji, które czynią ich jedynymi osobami, które zadanie powinny realizować. Dlatego na szkoleniu EPW przyjrzymy się również Twoim przekonaniom w tym zakresie. Pokażę Ci, jak Twoje wczesne doświadczenia życiowe determinują Twoje zachowania, również w roli lidera.

Rozwijanie potencjału

Szkolenie EPW skupia się na rozwijaniu umiejętności lidera w identyfikowaniu i rozwijaniu potencjału pracowników. Lider jest w stanie rozpoznać talenty i umiejętności w zespole, bo po szkoleniu EPW widzi, jak różnią się członkowie jego zespołu. Staje się bardziej uważny na ich sposób myślenia, działania, wie, jak komunikować swoje spostrzeżenia i uzyskiwać informacje na temat perspektywy pracownika na tematy związane nie tylko z jego rozwojem.

Ustanawianie celów i dawanie autonomii

Szkolenie uczy liderów, jak wspólnie ustalać cele z pracownikami i dawać im autonomię w podejmowaniu decyzji. Pracownicy czują się bardziej zaangażowani i motywowani, gdy mają wpływ na cele i mogą podejmować decyzje związane z ich realizacją. Na szkoleniu otrzymasz gotowe scenariusze i przećwiczysz dwa sposoby prowadzenia efektywnych spotkań z pracownikami. Po ukończeniu szkolenia EPW śmiało i z przekonaniem oddawać część odpowiedzialności do rąk członków swojego zespołu.

Budowanie pozytywnego środowiska pracy

Szkolenie powinno zwracać uwagę na znaczenie budowania pozytywnego i wspierającego środowiska pracy. Lider po szkoleniu tworzy atmosferę, w której pracownicy czują się cenieni, zmotywowani i wspierani. Skupienie się na relacjach między ludźmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów i promowanie współpracy są kluczowe w tym kontekście. Szkolenie EPW to nie tylko 18h doświadczania i treningu. To również 52 karty narzędzi metody Empowering People in the Workplace, w których znajdziesz kilkadziesiąt inspiracji, w jaki sposób budować środowisko pracy, w którym członkowie Twojego zespołu czują się zauważeni, ważni, akceptowani, potrzebni, obdarzani zaufaniem i doceniani.

Podsumowanie

Metoda Empowering People in the Workplace ma na celu zwiększenie zaangażowania, motywacji i produktywności pracowników. Daje im większą odpowiedzialność i umożliwienia rozwój. Szkolenie oparte na tej metodzie pozwala liderom zdobyć umiejętności potrzebne do skutecznego wdrażania tego podejścia i tworzenia pozytywnego środowiska pracy. To sprzyja rozwojowi zarówno pracowników, jak i organizacji jako całości.

Jeżeli Ty też chcesz szkolić managerów i wdrażać tą metodę w zespołach i całych organizacjach, dołącz do mnie podczas najbliższej certyfikacji na międzynarodowego Facylitatora tej metody. Tutaj znajdziesz więcej informacji: https://epwpolska.com/zapisy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *