Przywództwo służebne – wiemy, jak je wdrożyć w Twojej organizacji!

Przywództwo od wieków pozostaje jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój społeczeństw, organizacji i zespołów. Jednym z wyjątkowych i inspirujących podejść do przywództwa jest przywództwo służebne. To koncepcja, która skupia się na służeniu innym, wspieraniu ich rozwoju i osiąganiu wspólnych celów. W tym artykule przyjrzę się temu, czym jest przywództwo służebne. Odpowiem dlaczego stanowi ono wartościową drogę ku sukcesowi Twojej organizacji oraz wskażę Ci konkretną metodę wdrożenia tej koncepcji w Twoim zespole.

Przywództwo Służebne: definicja i założenia

Przywództwo służebne to podejście do przywództwa, które kładzie nacisk na służenie potrzebom innych przed własnymi. W tym modelu przywódca staje się nie tylko liderem, ale także „służącym”. Jego celem jest wspieranie i inspiracja członków zespołu w osiąganiu sukcesów. Główne założenia przywództwa służebnego to:

  1. Empatia i Zrozumienie: Przywództwo służebne zaczyna się od zrozumienia potrzeb, aspiracji i wyzwań innych. Przywódca jest wrażliwy na emocje i perspektywy członków zespołu.
  2. Służba jako Cel: Głównym celem przywództwa służebnego jest służenie i wspieranie innych w ich rozwoju. Przywódca aktywnie angażuje się w pomoc i troskę.
  3. Wzmacnianie Innych: Przywództwo służebne dąży do wzmacniania innych, rozwijania ich umiejętności i potencjału. Wspiera w osiąganiu indywidualnych i wspólnych celów.
  4. Wzajemny Szacunek: Przywództwo służebne opiera się na wzajemnym szacunku i otwartości. Przywódca traktuje członków zespołu jako równych partnerów, a nie tylko podwładnych.

Przywództwo służebne w praktyce

Przywództwo służebne znajduje zastosowanie w różnych sferach życia, od biznesu po edukację i społeczeństwo. W biznesie prowadzi do tworzenia bardziej zaangażowanych i zmotywowanych zespołów, w których każdy czuje się doceniony i wspierany. W edukacji pozwala na rozwijanie uczniów jako „całych ludzi”, angażując ich w proces nauki i wspierając ich rozwój osobisty.

Przywództwo służebne jest szczególnie efektywne w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach, takich jak zaufanie, empatia i wzajemne wsparcie. Przywódca, który stawia potrzeby zespołu na pierwszym miejscu, buduje zaufanie i lojalność. Przekłada się to na wyższy poziom zaangażowania i lepsze wyniki.

Metoda Pozytywnej Dyscypliny w Biznesie – Empowering People in the Workplace i jej istota

Metoda Pozytywnej Dyscypliny w Biznesie – EPW w miejscu pracy polega na delegowaniu odpowiedzialności i upoważnianiu pracowników do podejmowania decyzji oraz działań. Głównym celem jest umożliwienie pracownikom wykorzystania swojego potencjału, uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji i wpływania na kształtowanie strategii. W tym podejściu, pracownicy stają się aktywnymi uczestnikami, a nie tylko wykonawcami poleceń.

Co ma wspólnego koncepcja Przywództwa Służebnego z metodą EPW?

Przywództwo służebne idealnie współgra z metodą EPW. Gdy przywódca traktuje swoją rolę jako służbę innym, stwarza otoczenie, w którym pracownicy czują się docenieni i wsparci. Przywódca służebny angażuje się w identyfikowanie potrzeb pracowników i tworzy warunki dla ich rozwoju, a jednocześnie daje im autonomię i odpowiedzialność, co jest kluczowe w metodzie EPW.

Pozytywna Dyscyplina jako Element Wspierający

Włączenie Pozytywnej Dyscypliny, która jest podstawą metody EPW przyczynia się do jeszcze większego sukcesu managerów pracujących ze swoimi zespołami tą metodą. Pozytywna Dyscyplina opiera się na zrozumieniu, komunikacji i współpracy, co jest kluczowe w procesie delegowania odpowiedzialności i dawania autonomii pracownikom. Przywództwo służebne oparte na zasadach Pozytywnej Dyscypliny. Tworzy atmosferę, w której konstruktywna krytyka, wsparcie i rozwijanie umiejętności stają się naturalnymi elementami.

Podsumowanie

Przywództwo służebne i metoda Empowering People in the Workplace | The Positive Discipline Way są współczesnymi, mającymi wiele wspólnego podejściami, które stawiają pracowników w centrum uwagi. Dają im możliwość wpływania na swoje środowisko pracy oraz rozwijania swojego potencjału. Metoda EPW oparta o Pozytywną Dyscyplinę wraz z 52 narzędziami, to gotowy program. Pozwala on krok po kroku wdrożyć tą koncepcję w zespołach, których członkowie dzięki temu stają się zaangażowani, zmotywowani i skuteczni.

Jeżeli Ty też chcesz szkolić managerów i wdrażać tą metodę w zespołach i całych organizacjach, dołącz do mnie podczas najbliższej certyfikacji na międzynarodowego Facylitatora tej metody. Tutaj znajdziesz więcej informacji: https://epwpolska.com/zapisy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *