Metoda EPW: Asertywność w zarządzaniu i tworzenie pozytywnego środowiska pracy

Artykuł napisany na podstawie webinaru online – darmowego szkolenia managerskiego prowadzonego przeze mnie w sierpniu 2023. Nagranie spotkania możesz obejrzeć po przejściu w link.

Metoda EPW to niesamowita szkoła asertywności. Odpowiada na podstawowe pytania jakie powinien sobie zadać każdy manager:

 • Jak sobie poradzić ze stawianiem granic, 
 • Jak poradzić sobie z delegowaniem zadań, 
 • Jak sprawić, żeby pracownik lub kolega z pracy “nie wchodził na głowę”

Należy pamiętać, że za zachowaniem członków naszego zespołu stoi szereg przekonań, doświadczeń i sytuacji o których my jako managerowie nie mamy pojęcia. Niezwykle ważna jest więc rozmowa, wsparcie i zarządzanie oparte na pozytywnej psychologii. Budowanie pozytywnego środowiska pracy dzięki metodzie EPW, daje ogromne możliwości, które przykładają się na wyniki. I o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć.  

Jakie są moje początki?

Swoją karierę managerską zaczęłam w 2007 roku pracując w banku. Ponieważ wywodziłam się z zespołu, którym miałam przewodzić, postanowiłam, że najlepszą metodą na efektywne zarządzanie będzie “przykręcenie śruby”, czyli narzucenie dynamicznego tempa pracy i własnych rozwiązań. Wybrałam stanowcze, nakazowe zarządzanie. Początkowo ten styl zarządzania przyniósł niesamowite efekty, a zespół znalazł się w pierwszej 10-tce najlepszych.

Po kilku miesiącach jednak ludzie zaczęli odchodzić, a ja zmagałam się w problemem rotacji. Pomyślałam “za duże ciśnienie, trzeba odpuścić”. Tak też zrobiłam i stałam się koleżanką dla ludzi z zespołu. Jak się pewnie domyślacie i to nie było najlepsze rozwiązanie… Dużo czasu upłynęło, aż udało mi się złapać zdrowy balans, czyli być jednocześnie uprzejmym i stanowczym

Być twardym dla zadań a miękkim dla ludzi

Podczas warsztatów z metody zarządzania w stylu EPW uczę, jak być stanowczym i uprzejmym jednocześnie, czyli jak zostać asertywnym managerem, za którym ludzie będą podążać nie dlatego że muszą, ale dlatego, że chcą.

Obecnie koordynuje dwa wdrożenia metody EPW w organizacjach. Z dużą dumą mogę pochwalić się efektami wdrożenia tej metody za pomocą ścieżki dla biznesu. Dzięki wdrożeniu tego stylu zarządzania, widoczne stały się, już po pierwszym pół roku, podwojone wyniki sprzedażowe. Co ważne, przedsiębiorstwo podczas wprowadzenia zmian w zarządzaniu, nie borykało się z problemem rotacji pracowników, co jest częste podczas wprowadzenia zmian organizacyjnych w firmach. 

Drugie wdrożenie odbywa się w firmie z branży finansowej. Tam wdrażany jest model współpracy. Niesamowite jak wyraźnie widoczny był, już po pierwszym miesiącu pracy, wzrost poziomu zaufania oraz zaangażowania pracowników. Problemy, które były zamiatane pod dywan i wzbudzały bardzo trudne emocje, dzięki pracy zgodnie z metodami EPW, zostały szybko rozwiązane. Pracownicy zaczęli integrować się ze sobą także poza pracą, co przełożyło się na ich dobrostan i pozytywną atmosferę w organizacji.

Sukcesy Facylitatorów

Osoby, które zdecydują się zdobyć uprawnienia Facylitatora metody EPW, czyli osoby, która wdraża w organizacjach metodę zarządzania EPW, z powodzeniem zdobywają pracę jako konsultanci wspierający kadrę managerską. Przykładem na to są historie opisywane przez naszych trenerów, jakie możecie śledzić na moim profilu oraz fanpage EPW Polska

Skąd wywodzi się metoda EPW i czym jest?

Metoda EPW wywodzi się z pozytywnej dyscypliny. Jest to metoda, która opiera się nie na nagradzaniu czy karaniu a na pomocy w wyciąganiu słusznych wniosku z podjętych decyzji. To wsparcie i zaufanie. W Stanach Zjednoczonych metoda ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem liderów, dlatego tak chętnie zaczyna być wdrażana także w polskich organizacjach. Podczas wdrażania metody EWP firma pracuje na 52 narzędziach. Dlaczego akurat 52? Ponieważ podczas 52 tygodni Facylitatorzy pracują z liderami i ich zespołami, aby skutecznie zakorzenić metodą EPW w codziennej pracy, poprzez stopniowe jej wdrażanie. Facylitator prowadzi organizacje do tego, żeby odkryły to co istotne w pozytywnym zarządzaniu, ale przede wszystkim chodzi o wydobycie doświadczenia. Wspieranie rozwoju potencjału zespołu to obserwacja, pytanie “dlaczego” oraz poszukiwanie innych rozwiązań i metod pracy, które nie będą zniechęcały pracownika. W metodzie EPW istotna jest także nauka od siebie nawzajem. 

9 głównych grzechów przywództwa 

 1. Ograniczenie działania – manager pozwala na wzięcie odpowiedzialności za podejmowane działania ale nie daje odpowiednich narzędzi do jego wykonania.
 2. Niesprawiedliwe traktowanie – czyli inna skala ocen dla poszczególnych pracowników lub ocenianie pracownika przez pryzmat efektów na które nie zawsze ma wpływ.
 3. Niedotrzymywanie obietnic 
 4. Pozbawianie odpowiedzialnych zadań pomimo posiadania przez pracownika wystarczający kompetencji do jego wykonania
 5. Firs to report – ten kto pierwszy doniesie o incydencie tan ma racje
 6. Wrzucanie na głęboka wodę bez wcześniejszego przygotowania 
 7. Brak możliwości konfrontacji i wyrażenia swojego zdania
 8. Brak przekazania informacji zwrotnej 
 9. Pomijanie ścieżki służbowej oraz agresywna komunikacja 

Skąd biorą się grzechy w przywództwie? 

 1. Przekonanie, że jako manager jest się ważniejszym lub najważniejszym z zespołu,
 2. Kierowanie się prywatnymi przesłankami oraz sympatią lub antypatią do danej osoby,
 3. Usprawiedliwianie swoich niedociągnięć takich jak zapominalstwo,
 4. Brak zaufania do członków zespołu,
 5. Umiejętne delegowanie zadań lub jego brak,
 6. Przekonanie, że dla “tych słabszych” nie ma miejsca w organizacji – albo pływasz, albo toniesz,
 7. Narzucanie swojego zdanie i niechęć do słuchaniu i brania pod uwagę zdania członków zespołu,
 8. Przekonanie, że cisza oznacza zgodę.

Konsekwencje złego przywództwa

 1. Wypalenie zawodowe,
 2. Rotacja ze względu na złe warunki pracy oraz frustracja
 3. Donoszenie na innych członków zespołu
 4. Brak odpowiedzialności za wykonywana pracę
 5. Brak zaangażowania i inicjatywy
 6. Jednoczenie się przeciwko szefowi

Pozytywne przywództwo to…

 1. Delegowanie odpowiedzialnych zadań i wsparcie w ich realizacji 
 2. Zaufanie do członków zespołu
 3. Równe traktowanie wszystkich członków zespołu
 4. Docenianie inicjatywy i zaangażowania
 5. Przyzwolenie na popełnianie błędów i wspólne szukanie rozwiązań
 6. Wsparcie dla członków zespołu 
 7. Wzięcie odpowiedzialności za działania zespołu

Jakie przekonania stoją za pozytywnym przywództwem?

 1. Wszyscy jesteśmy równi jako ludzie i jako ludzie jesteśmy tak samo godni zaufania i tak samo potrzebujemy rozwoju oraz wsparcia 
 2. Przekonanie, że bardziej doświadczony czy wykształcony pracownik nie jest zagrożeniem a szansą na rozwój zespołu
 3. Nauka na błędach 
 4. Dawanie możliwości rozwoju kompetencji, budowanie świadomości oraz odpowiedzialności. 

Efekty pozytywnego przywództwa

 1. Lojalność
 2. Brak rotacji
 3. Zwiększenie inicjatywy i zaangażowania
 4. Zwiększenie współpracy w zespole
 5. Chęć rozwoju dla siebie i organizacji
 6. Umiejętne wyciąganie wniosków z popełnionych błędów
 7. Radość i duma z pracy 

Ludzie podążają za autentycznością 

Zdecydowanie warto być managerem, którego charakteryzują cechy pozytywnego przywódcy. Takim, który wspiera, angażuje, rozwija i buduje kompetentny zespół. Należy pamiętać, że aby pozytywna zmiana zaszła w organizacji a metoda EPW została wdrożona prawidłowo i na lata, nie wystarczy wysłać na szkolenie samego managera. Osoba, która przez lata pracowała według schematu nakazowego i surowego zarządzania nie zdobędzie uznania wśród zespołu nawet, jeżeli nagle zacznie wprowadzać metodę EPW. A wręcz przeciwnie, może powodować, że ludzie zaczną czuć się niepewnie a w konsekwencji zwiększy się rotacja. Zespół, który nie będzie rozumiał celu wprowadzenia zmian będzie zdezorientowany a manager w ich oczach stanie się nieautentyczny. 

W biznesie wyróżniamy kilka modeli zarządzania, między innymi zarządzanie pionowe i poziome. Zarządzanie pionowe to takie gdzie pojawia się zależność. Ma ono swoje zalety ale obarczone jest wieloma wadami, które często prowadzą do niezadowolenia członków zespołu. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zarządzanie poziome, które opiera się na współpracy i wymianie doświadczeń oraz zaufaniu. 

Podczas warsztatów z metody EPW uczymy jak dotrzeć do tego co jest głębiej. Na pewno każdy w Was pamięta grafikę z górą lodową. To pod powierzchnią wody kryjąc się obszary, które odpowiadają za zachowania czy decyzje członków zespołu a które na pierwszy czy nawet drugi rzut oka są nie widoczne.

Metoda EPW pomaga wyeliminować niechciane zachowania i zastąpić je tymi pożądanymi. To dzięki nauce dawania feedbacku, który rozwija i pomaga zrozumieć mocne strony oraz uwydatnia obszary wymagające dalszego rozwoju. Czasami samemu trudno jest odnaleźć drogę do tego, aby być transparentnym w działaniu. Metoda EPW daje narzędzie, które skutecznie to umożliwiają. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *