FACYLITATORZY METODY

Magdalena Kamińska

Konsultant biznesowy

+48 606 480 822

m.kaminska@epwpolska.com

Moje WHY / „dlaczego” to wspieranie ludzi w odkrywaniu innych takimi, jakimi są naprawdę, ich potrzeb, wartości, ich perspektywy, celów i intencji, by każdy czuł się ważny, akceptowany, mógł być sobą i realizować siebie w pełni, zarówno w relacjach osobistych, jak i zawodowych.

Dlatego właśnie zakochałam się w metodzie Empowering People in the Workplace | Positivie Discipline Way i zostałam pierwszym w Polsce jednym z kilkunastu trenerów tej metody na świecie, która właśnie taką kulturę relacji propaguje w miejscu pracy.

Dlatego współpracuję i uczę jak współpracować i zarządzać w duchu Human2Human i jestem prekursorką tego nurtu w Polsce.

Jestem także managerem sprzedaży z kilkunastoletnim doświadczeniem i sukcesami. Zarządzałam ogólnopolskimi zespołami sprzedaży. Pracowałam w branży finansowej i produkcyjnej, również jako Interim Manager. Mam za sobą tysiące godzin spędzonych na salach szkoleniowych, na prowadzeniu procesów coachingowych indywidualnych i grupowych, programów mentoringu i procesów superwizji.

Jestem superwizorem w biznesie i edukacji, coachem (akredytacja PCC ICF) i coachem kryzysowym, dyplomowanym trenerem biznesu, certyfikowanym trenerem Points of You®, masterem Reiss Motivation Profile®, nauczycielem akademickim – wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, managerem kierunku „Menedżerko-prawnego” i opiekunem specjalizacji „Coaching i mentoring” na tej uczelni. Specjalizuję się we wspieraniu przywództwa i współpracy w nurcie „H2H” / „Human to Human”.