Dlaczego warto zaczynać od „Why” – Inspirująca filozofia Simona Sineka

Simon Sinek, amerykański mówca, autor i odkrywca wzorców, zdobył uznanie na całym świecie za swoją filozofię „Why”. Jego popularna prezentacja TED „Jak wielcy liderzy inspirują działanie” (How Great Leaders Inspire Action) stała się kluczowym punktem wyjścia dla wielu organizacji i jednostek, które szukają głębszego sensu i motywacji w swoim działaniu. Jest także ważnym elementem metody Empowering People in the Workplace (EPW), a nasi Facylitatorzy zaczynają od niej swoje szkolenia. Warto zrozumieć, dlaczego zaczynanie od „Why” może być kluczowym elementem sukcesu zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym.

Definiowanie „Why” prowadzi do autentyczności

Zaczynanie od „Why” oznacza koncentrację na głębokim powodzie istnienia organizacji, produktu lub działania. Dla Simona Sineka, „Why” to nasza przyczyna, nasza misja, nasza inspiracja. Definiowanie swojego „Why” pozwala organizacjom i liderom być bardziej autentycznymi i oddanymi swoim wartościom. Kiedy „Why” jest jasno zdefiniowane i wyrażane w sposób autentyczny, przyciąga ono ludzi, którzy podzielają te same wartości, co przekłada się na lojalność klientów i zaangażowanie pracowników.

„Why” motywuje do działania

Kiedy ludzie rozumieją i identyfikują się z „Why” organizacji lub projektu, są bardziej skłonni do angażowania się i podejmowania działania. „Why” stanowi motywację, która przekracza prosty cel czy strategię. Jest to powód, dla którego ludzie chcą wstać rano i dawać z siebie 100%. To silna siła napędowa, która pomaga przetrwać trudności i wytrwać w dążeniu do celu.

„People don’t buy what you do; they buy why you do it.”
Simon Sinek

Buduje lojalność klientów

Klienci często nie kupują tego, co robisz, ale dlaczego to robisz. Simon Sinek używa sformułowania „People don’t buy what you do; they buy why you do it.” Ludzie łączą się z markami i produktami, które podzielają ich wartości i misje. Jeśli organizacja jasno komunikuje swoje „Why”, przyciąga to klientów, którzy chcą być częścią większej wizji i celu.

Inspiruje zespół i buduje kulturę organizacyjną

Przekazywanie „Why” zespołowi pomaga budować silną kulturę organizacyjną. Pracownicy, którzy rozumieją, dlaczego ich praca ma znaczenie, czują większą satysfakcję i zaangażowanie. Współpracownicy, którzy podzielają wspólną misję, są bardziej skłonni współpracować, wymieniać pomysły i pracować na rzecz osiągnięcia wspólnych celów.

Wyznacza kierunek strategiczny

Zrozumienie „Why” organizacji pomaga podejmować bardziej świadome i skuteczne decyzje strategiczne. Daje to punkt odniesienia do oceny, czy dane działania lub inicjatywy są zgodne z misją i celami organizacji. W efekcie organizacje podejmują bardziej konsekwentne działania, które przynoszą trwałe rezultaty.

Podsumowując, filozofia „Why” Simona Sineka wprowadza głębszy sens i cel w działania zarówno indywidualne, jak i organizacyjne. Definiowanie i komunikowanie „Why” pomaga budować autentyczną kulturę, angażować klientów i zespół, a także podejmować bardziej świadome i skuteczne decyzje. Zaczynanie od „Why” to klucz do inspirującego i znaczącego działania, które prowadzi do sukcesu na wielu poziomach. (Podczas szkolenia Empowering People in the Workplace omawiamy koncepcję Simona Sineka i wspieramy Cię w nazwaniu Twojego „Why”. Bo to początek, który prowadzi do sukcesu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *